TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

  Kế tiếpLùi lại

  TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

   

  • Thông tin nhân sự chủ chốt

  1Ông Đoàn HiềnChủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

  Sinh năm: 1974
  Trình độ chuyên môn :Kỹ sư xây dựng, cử nhân kinh tế
  Quá trình học tâp:
  · 1996 -2000 Đại học xây dựng
  · 2000-2005: Đại Học Công Đoàn
  · Các khóa học đào tạo khác :
  o Tin học ứng dụng : Auto Card, Corel, Photoshop.
  o Tin học văn phòng :Microsoft office (excel,word,project,power point )
  o Ngoại ngữ : Tiếng anh (C)
  Số năm kinh nghiệm chuyên môn : 10 năm

   

  2- Ông Đoàn Hường – Phó giám đốc Sinh năm :1981
  Trình độ chuyên môn : kỹ sư cơ khí
  Quá trình học tập:
  · 2002-2006 : Đại học xây dựng Hà Nội
  · Các khóa đào tạo khác :
  o Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình
  o Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đo bóc khối lượng và lập dự toán
  o Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nâng cao
  o Tin học văn phòng : Microsoft office (excel, word, project, power point )
  o Ngoại ngữ : Tiếng anh ( B)
  Số năm kinh nghiệm chuyên môn : 8 năm

   

  3- Ông Nguyễn Đức Dân – phó giám đốc Sinh năm:1978
  Trình độ chuyên môn : kỹ sư cơ khí
  Quá trình học tập:
  · 2002-2006 : Đại học xây dựng Hà Nội
  · Các khóa đào tạo khác :
  o Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình
  o Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đo bóc khối lượng và lập dự toán
  o Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nâng cao
  o Tin học văn phòng : Microsoft office (excel, word, project, power point )
  o Ngoại ngữ : Tiếng anh ( B)
  Số năm kinh nghiệm chuyên môn : 8 năm
  Kế tiếpLùi lại
  Translate »